Та ердөө 25,500 ₮ төлөөд энэ сургалтанд онлайнаар суух боломжтой. Төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ? Энд дарна уу

Excel нээх, энгийн жишээ

Будмаа
15:06 минут
813 үзсэн

Эксел нээх, утга, тоо оруулах, энгийн үйлдэл хийх, томъёо хуулах, Sum-аар нийлбэр утга олох, хүснэгтэд формат оруулах, фонт солих, өнгө солих, үсгийн хэмжээ өөрчлөх, валютын симбол солих, хүснэгтэд хүрээ татах