Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе,

Та 1234.mn сайтад суралцахаар бүртгүүлэхийг хүсч байвал
доорх формыг үнэн зөв бөглөнө үү.

Таны Нэр

Таны гар утасны дугаар. Энэ дугаараар та логин хийнэ.
Мөн таны суух сургалтын кодыг таны энэ дугаарт илгээнэ.

Ашиглах нууц үг

Нэвтрэх нууц үгээ давтан оруулна уу

Ашигладаг и-мэйл хаягаа зөв оруулна уу.
Энэ хаягаар таны нууц үг болон таны сургалттай
холбоотой бүх үйл явдлын мэдээллийг илгээнэ.

Суралцах чиглэл, сонирхол

Та дараах зураг дээрх тесктийг хуулан бичнэ үү.
Том жижиг үсгийг том жижгээр нь бичнэ.

CAPTCHA code

1234.mn сайтад суралцсанаар :

Хамгийн хямд

Та ердөө 25,500₮ зарцуулан нэг сургалтыг эзэмших боломжтой. Энэ нь гадуур суух сургалтаас дунджаар 10 дахин бага үнэ юм. Дээр нь танд унаа хоолны мөнгө шаардагдахгүй.

Зөвхөн Видео

Бүх сургалт нь 10-15 минутын урттай видео хичээлүүд хэлбэрээр хүргэгдэнэ. Мянга уншсанаас нэг харсан нь дээр. Таны цаг завийг супер хэмнэх болно гэдгийг амлая.

Цагаа хэмнэнэ

Та хүссэн цагтаа суралцах боломжтой. Ажлаа тараад эсвэл цайны цагаар, чөлөөт цагаараа та мэргэжлээ дээшлүүлэх, шинэ зүйлд суралцах боломжтой боллоо.

Практик сургалт

Бидний видео сургалтууд нь онол биш харин асуудлыг бодитоор хэрхэн шийдвэрлэж байгааг нүдэн дээр харуулж явах тул та практик дээр бодит мэргэжилтнүүдээс суралцана.

Давтан үзэх

Та сонгосон сургалтынхаа видеонуудыг 2 сарын дотор хэдэн ч удаа үзэх боломжтой.